Označování velikostí oděvů

OZNAČOVÁNÍ VELIKOSTÍ ODĚVŮ

PROČ NEŠIJEME KONFEKČNÍ VELIKOSTI – ZMATEK V OZNAČOVÁNÍ VELIKOSTÍ ODĚVŮ

Jelikož ani nová platná evropská norma pro označování velikostí oděvů nedokáže obsáhnout rozmanitost lidských postav, šijeme zásadně na zakázku na základě tělesných rozměrů, které si sami změříte.

Současný stav správného označování velikostí oděvů není v rámci Evropské unie zcela uspokojivý. Jednotlivé státy Evropské unie používají rozdílné technické normy a zvyklosti v označování textilních výrobků. Zavádění jednotných technických norem je poměrně zdlouhavé. Na českém trhu se prodávají oděvy, které při stejné velikosti nesou rozdílné označení velikosti. Je to dáno zejména tím, že jsou obvykle určeny pro země, kde se předpokládá nejvyšší prodej těchto oděvů. Například jedna a táž velikost oděvů pro ženy může mít v rámci Evropské unie velmi rozdílné označení – např. 38, 40, 44, 46.

Od roku 2004 platí evropská norma EN 13402-3 Size designation of clothes – Part 3: Measurements and intervals. V české republice byla převzata v roce 2005 jako ČSN EN 13402-3  Označování velikosti oblečení – Část 3: Rozměry a intervaly. Tato norma zavádí systém pro sestavení standardních velikostí oděvů. Velikost postavy je určena řadou definovaných konkrétních rozměrů. Norma je rozčleněna do kategorií velikostí pro muže, ženy, chlapce, dívky a děti. Pro jednotlivé kategorie velikostí jsou v normě uvedeny tabulky rozměrů s konkrétními intervaly a rozsahy.

PÍSMENNÉ KÓDY

Norma také definuje písmenné kódy, podle kterých se velikost oděvu označuje písmenem nebo skupinou písmen. Základem kódu je obvod hrudníku a průměrná výška. Významy kódů jsou uvedeny níže.
XXS = Velmi velmi malý
XS = Velmi malý
S = Malý
M = Střední
L = Velký
XL = Velmi velký
XXL = Velmi velmi velký
3XL = Velmi velmi velmi velký

PIKTOGRAMY

Norma nově umožňuje umístit na oděv označené velikosti piktogramy – jednoduchými obrázky s vyznačenými velikostmi – a usnadnit tak zákazníkovi výběr vhodné velikosti oděvu. Zákazník ovšem musí znát svoje tělesné rozměry v základních měřících bodech pro konkrétní typy oděvů.

Pro dámské sukně se jedná o rozměry – obvod pasu, obvod pod pupíkem, obvod boků a výška (délka sukně).

Pro dívčí sukně se jedná o zjednodušené rozměry – obvod pasu a výška (délka sukně).

Pro dámské šaty se jedná o rozměry – obvod hrudníku, obvod pasu, obvod boků, šíře ramene, délka rukávu a výška (délka šatů).

Pro dívčí šaty se jedná o rozměry – obvod hrudníku a výška (délka šatů).

Pro dámské i dívčí kabáty se jedná o rozměry – obvod hrudníku a výška (délka kabátu).

Norma EN 13402-3 by měla zlepšit stav dosavadního nepřehledného označování velikostí oblečení, protože normu jsou povinni převzít všichni členové Evropského výboru pro normalizaci (CEN). Týká se tak Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.